Priceless Planet Coalition

100 milionů nových stromů -
stačí jen jediné kliknutí.

Pomozte nám tohoto cíle dosáhnout.

in partnership with

Podpořte s Mastercard® Priceless Planet Coalition
a pomozte nám obnovovat lesy

Lidská činnost na planetě má stále výraznější negativní dopady na lesní porosty. Tento znepokojivý trend chceme s vaší pomocí zvrátit. Díky úzké spolupráci s mezinárodními organizacemi dokážeme obnovovat pralesy v těch částech světa, kde je to zapotřebí nejvíce.

I vaše činy mohou něco změnit. Svým finančním příspěvkem nám pomůžete sázet stromy. Kolik stromů? To je jen na vás.

Zelená výzva 2023

Ke společnému úsilí obnovit světové lesní porosty se letos připojily i české finanční instituce: ČSOB, Česká spořitelna, Essox, Global Payments, Komerční Banka, mBank, Raiffeisenbank, Unicredit Bank a UP Česká republika. V rámci aktivity Zelená výzva se jejich zaměstnanci snaží méně jezdit autem, více se hýbat a využívat ekologičtější dopravní prostředky při cestách do práce a z práce.

Všechny nasbírané kilometry se následně přepočtou na objem celkově ušetřeného CO2 a Mastercard prostřednictvím Priceless Planet Coalition vysází odpovídající množství stromů v nejvíce postižených oblastech planety.

Pomáhejte sázet stromy s kartou,
která umí víc než jen platit

S kartou Mastercard teď můžete přispět i k sázení stromů.
Stačí, když s ní zaplatíte v období 1. 10. – 31. 12. u obchodníků, kteří jsou označeni logem Platit&Zasadit.

Přidejte se a společně přispějeme na výsadbu až 100 000 stromů.
Celkově jsme se v rámci naší celosvětové Priceless Planet Coalition zavázali vysázet 100 milionů stromů do roku 2030.

Cílem Priceless Planet Coalition je
pomáhat planetě obnovit její rovnováhu

100 000 000

stromů plánujeme vysadit do roku 2030

15 % režijních nákladů

85 %

darů jde přímo
na pomoc

Priceless Planet Coalition je společný projekt, jehož cílem je bránit globálnímu oteplování a pomoci planetě obnovit její rovnováhu.

Ve spolupráci s organizacemi Conservation International a World Resources Institute, místními komunitami i firmami usiluje společnost Mastercard o obnovu světových lesů. Jsme přesvědčeni, že dlouhodobý vliv a výsledky našeho úsilí dokážeme pod vedením výše uvedených globálních organizací a s využitím modelu založeného na datech společně monitorovat.

Členové a partneři iniciativy Priceless Planet Coalition hodlají do roku 2030 společně vysadit 100 milionů stromů.

Přirozená pomoc

Lesní porosty sehrávají zásadní roli v regulaci světových cyklů kyslíku a oxidu uhličitého. Kromě toho výměnou vody a energie s atmosférou významně ovlivňují místní a regionální klima. Odhaduje se, že světové lesy jsou zdrojem zhruba poloviny objemu kyslíku potřebného k životu lidí a živočichů.

Pomoc klimatu

Obnova lesních porostů je levným a přitom vysoce účinným způsobem, jak omezovat vliv globálních emisí skleníkových plynů. Lesy navíc přispívají ke snižování množství energie potřebné k ohřívání nebo ochlazování vzduchu.

Globální priorita

Na straně jedné významné množství oxidu uhličitého uložené ve stromech, na straně druhé přetrvávající hrozba odlesňování po celém světě. Kvůli této velmi nebezpečné kombinaci faktorů je ochrana a obnova lesů významnou globální prioritou – a je jedno, ze které části světa na problém nahlížíte.

Lepší rovnováha

Vyvážené úsilí o obnovu lesů přispívá ke snižování rizik přírodních katastrof. Lesy snižují rizika záplav a požárů a zmírňují dopady sucha. Působí i jako nárazníkové zóny a omezují znečištění a hluk ve městech.

Dobrá investice

Pěstování stromů přináší místním ekonomickou hodnotu, a to až ve výši 25násobku investice do obnovy půdy do původního stavu.

Ochrana živočichů a půdy

Stromy nepomáhají chránit jen klima, ale i půdu a živočichy, kteří na ní žijí. Lesy zabraňují erozi, sesuvům půdy, lavinám a vyčerpávání půdy. Zároveň poskytují živočichům útočiště a přístup k vodě a zdrojům potravy.

Mastercard je zakladatelem a organizátorem iniciativy Priceless Planet Coalition.

in partnership with

Podpořte s Mastercard® Priceless Planet Coalition
a pomozte nám obnovovat lesy

Chci pomoct